Over Vacances a Catalunya

 

Parc Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici Catalonië Spanje

Vacances a Catalunya is uw reisagent en wordt uw reisportaal voor een klein deel van Spanje, Catalonië. Van dat relatief kleine deel Spanje weet Vacances a Catalunya heel veel. Dat is wat Vacances a Catalunya onderscheidt van veel andere reisagenten die een veel groter gebied, soms wel de hele wereld, tot hun werkgebied rekenen. Door specialisatie heel veel weten. 

Meer lezen

 Uw reisspecialist op maat

 

Heerlijk in de zomer lang naar Catalonië, een weekend weg, in de herfstvakantie, met kerst, proef het voorjaar, het minder bekende Barcelona? Met een grotere groep op (werk)reis? Wat u ook wilt, u bent hier aan het goede adres! Deze pagina’s laten u kennismaken met Catalonië vanuit diverse invalshoeken. Of u nu wilt fietsen, ontspannen, wijn wilt proeven of mooie kastelen en kerken wilt zien, Vacances a Catalunya biedt het u aan. Vanuit de verschillende invalshoeken kunt u doorklikken naar concrete reizen. En in overleg kunt u desgewenst de reizen nog weer aanpassen naar uw keuze of vragen. Door het uitgebreide netwerk van Vacances a Catalunya is bijna alles mogelijk. 

Vakantie in Catalonië? Met Vacances a Catalunya!

 

Meer over STO

 

Stichting Take Over (STO) heeft als doel het bieden van een garantieregeling aan reisorganisatoren zodat zij voor hun pakketreizen kunnen voldoen aan de wettelijk verplicht gestelde garantieregeling. Deze verplichting is opgenomen in het burgerlijk wetboek onder artikel 7.512 en luidt als volgt: “De reisorganisator neemt de maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorg gedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval te worden zorg gedragen voor de terugreis.”

Een reisorganisatie kan voor haar pakketreizen alleen gebruikmaken van STO wanneer zij lid is van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). Voor niet pakketreizen geldt deze verplichting niet.

Als onderdeel van STO-reisgarantie heeft STO een tweetal functies:

1.STO heeft een monitorende functie. Zij controleert periodiek of reisorganisaties op de juiste manier gebruikmaken van STO-reisgarantie. Daarbij wordt tevens gekeken of reisorganisaties aan haar reizigers juiste informatie verstrekken over STO-reisgarantie.

2.STO is verantwoordelijk voor de repatriëring van gestrande reizigers bij een faillissement van een deelnemende reisorganisatie.

Repatriëring

Wanneer een faillissement of surseance van betaling van een STO-reisgarantie deelnemer gemeld wordt onderneemt STO de volgende stappen:

•Het controleren of de deelnemer daadwerkelijk failliet is of in surseance van betaling is geraakt.

•Het officieel melden van het faillissement aan Certo Escrow, welke op haar beurt de (door de klanten van de betreffende reisorganisatie) in bewaring gegeven reisgelden zal vrijgeven aan STO.

•STO zal vervolgens haar protocol uitvoeren.

Met dit protocol zal STO vervolgens, afhankelijk van de fase waarin een reis is en de betreffende reiziger zich bevindt, de gehele reissom of een deel van de reissom terugbetalen of ervoor zorgen dat de reiziger de reis kan afmaken. Mocht de geboekte reis ook de heen- en terugreis bevatten, dan zal STO, indien nodig, zorg dragen voor repatriëring.

BELANGRIJK:

Mocht er, na afhandeling van de zaak van de gedupeerde reiziger, van de reissom geld overblijven, dan is STO gerechtigd de kosten voor haar gedane werkzaamheden te verrekenen. Blijft er, na verrekening van deze kosten, een bedrag van de reissom over, dan wordt dit bedrag overgemaakt naar de (curator van de) failliete reisorganisatie. STO kan voor haar werkzaamheden een beroep doen op de kennis en ervaring van reisspecialisten die lid zijn van de VvKR.

Klachten over een reis of reisorganisatie worden niet door STO behandeld. STO treedt alleen op indien een reisorganisatie failliet is of in surseance van betaling geraakt.

Voorwaarden en verzekering

lid VvKr Vacances a Catalunya

 

 Vacances a Catalunya! is aangesloten bij de VvKR, de vereniging van kleinschalige reisorganisaties. De VvKR behartigt de belangen van kleine zelfstandige reisorganisaties. Meestal zijn dit de kleine specialisten die geen aansluiting kunnen vinden bij de ANVR en SGR reisgarantie vanwege de hoge financiële barrières voor kleine reisagenten. Het is echter ook geen wettelijke verplichting om aangesloten te zijn bij de ANVR of SGR. Als het maar goed geregeld is, en dat is het! Voor de reisgarantie is Vacances a Catalunya aangesloten bij STO reisgarantie. Voor het overige zijn de reisvoorwaarden van toepassing op alle door Vacances a Catalunya  afgesloten reisovereenkomsten.

 

Bedrijfsinformatie

Vacances a Catalunya
Uw reismaat in maatreizen
IJssel de Schepperstraat 7
7435 PR Okkenbroek
Tel: 06 5391 3365
Tel int: +31 6 5391 3365
Handelsregister nr. 63875586
Bankrek: NL62 KNAB 0742 0180 40
Bezoek adres (alleen op afspraak):
Oerdijk 222, 7435PL Okkenbroek
© 2018 Vacances a Catalunya

Search